s260-evidencija-radnog-vremena

S 260

S260 je beskontaktni terminal za evidenciju radnih sati i kontrolu radnog vremena.

Ovaj uređaj sadrži integrisan beskontaktni čitač kartica.

Instaliran je  Linux operativni sistem.

Sadrži kapacitet:

30.000  korisnika

LAN komunikaciju