AR203

AR 203

AR 203 je opciono samostalni uređaj za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa. Za pristuppotrebljavaju se identifikacione Proximity kartice radnika. Može se koristiti unosom šifre. Može se koristiti kobinacija dve kartice.

Kapaciteti uređaja:

10.000 memorisanih identifikacionih kartica,

3 režima rada ,

višestruka mogućnost povezivanja.