evidencija-velika-ikonica-150x150

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Evidencija radnog vremena i kontrola troškova su najvažniji faktori uspešnog poslovanja. Kompletni elektronski sistem za elektronsku evidenciju i kontrolu radnog vremena sa softverom za obračun zarada je neophodno sredstvo za vođenje sredjih i velikih preduzeća.

 

kontrola-velika-ikonica-150x150

KONTROLA PRISTUPA

Kontrola pristupa je neophodan element za uspešno poslovanje svake firme, ali i za nesmetan život fizičkih lica. Bilo da imate potrebu da ograničite pristup posetiocima i nezaposlenima ili da budete sigurni da samo određeni zaposleni imaju pristup specijalnim prostorijama, neophodno je da uvedete neki sistem za kontrolu pristupa.

 

velika-nadzor-ikonica-150x150

VIDEO NADZOR

Video nadzor i kontrola nad objektom sa mobilnog telefona je jedno od naših rešenja za video nadzor i praćenje objekta. U zavisnosti od željenog načina kontrole video nadzora objekta zavisi i tip kamera koji se postavlja. Izvršavamo procenu rizika nad objektom.

 

osnovna-sredstva-ikonica-150x150

OSNOVNA SREDSTVA

Kako su osnovna sredstva, pored ljudi i finansijskog kapitala, najvažniji resurs svake kompanije, postoji potreba za njegovim upravljanjem. OSRED je tehnološko moderno i sofisticirano rešenje za automatski popis i upravljanje osnovnim sredstvima.

 

procena-ikonica-150x150

PROCENA RIZIKA

Procena rizika obuhvata analizu potrebnog sistema tehničke zaštite ljudi i objekata.

 
 

alarmni-sistemi

ALARMNI SISTEMI

Projektujemo i ugrađujeme alarmne sisteme zaštite. Od osnovnih do velikih sistema za industrijske objekte.

UREĐAJI ZA KONTROLU PRISTUPA

ZAHTEVAJ PONUDU

shares