evidencija-radnog-vremena

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Evidencija radnog vremena i kontrola troškova su najvažniji faktori uspešnog poslovanja. Kompletni elektronski sistem za elektronsku evidenciju i kontrolu radnog vremena sa softverom za obračun zarada je neophodno sredstvo za vođenje sredjih i velikih preduzeća.

 

kontrola-velika-ikonica-150x150

KONTROLA PRISTUPA

Kontrola pristupa je neophodan element za uspešno poslovanje svake firme, ali i za nesmetan život fizičkih lica. Bilo da imate potrebu da ograničite pristup posetiocima i nezaposlenima ili da budete sigurni da samo određeni zaposleni imaju pristup specijalnim prostorijama, neophodno je da uvedete neki sistem za kontrolu pristupa.

 

velika-nadzor-ikonica-150x150

VIDEO NADZOR

Video nadzor i kontrola nad objektom sa mobilnog telefona je jedno od naših rešenja za video nadzor i praćenje objekta. U zavisnosti od željenog načina kontrole video nadzora objekta zavisi i tip kamera koji se postavlja. Izvršavamo procenu rizika nad objektom.

 

osnovna-sredstva-ikonica-150x150

OSNOVNA SREDSTVA

Kako su osnovna sredstva, pored ljudi i finansijskog kapitala, najvažniji resurs svake kompanije, postoji potreba za njegovim upravljanjem. OSRED je tehnološko moderno i sofisticirano rešenje za automatski popis i upravljanje osnovnim sredstvima.

 

procena-ikonica-150x150

PROCENA RIZIKA

Procena rizika je osnovni i prvi korak za arhitekture mreža sistema ztehničke zaštite.

Procena rizika obuhvata analizu potrebnog sistema tehničke zaštite ljudi i objekata koju je neophodno izvšiti pre projektovanja sistema.

Pored iskustva vodimo posebno pažnju na zakonske obaveze, tako da posedujemo licence za procenu rizika.

ZAŠTITA LICA, ZAŠTITA IMOVINE, ZAŠTITA POSLOVANJA
Licenca 100%
MONTAŽA, PUŠTANJE U RAD, ODRŽAVANJE SISTEMATEHNIČKE ZAŠTITE I OBUKA KORISNIKA
Licenca 100%
5/5
 

alarmni-sistemi

ALARMNI SISTEMI

Projektujemo i ugrađujeme alarmne sisteme zaštite. Od osnovnih do velikih sistema za industrijske objekte.

Zvučni i silent alarm

Anti-vandal sistem

Senzor za pokret

Senzor na lom stakla

Termalni senzor

 Senzor za vrata

UREĐAJI ZA KONTROLU PRISTUPA