Evidencija radnog vremena
Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena i kontrola troškova su najvažniji faktori uspešnog poslovanja. Kompletni elektronski sistem za elektronsku evidenciju i kontrolu radnog vremena sa softverom za obračun zarada je neophodno sredstvo za vođenje sredjih i velikih preduzeća.

Više o kontroli i evidenciji radnog vremena u nastavku ...+

Procena rizika

Procena rizika

Procena rizika obuhvata analizu potrebnog sistema tehničke zaštite ljudi i objekata.

Kontrola pristupa

Kontrola Pristupa

Kontrola pristupa je neophodan element za uspešno poslovanje svake firme, ali i za nesmetan život fizičkih lica. Bilo da imate potrebu da ograničite pristup posetiocima i nezaposlenima ili da budete sigurni da samo određeni zaposleni imaju pristup specijalnim prostorijama, neophodno je da uvedete neki sistem za kontrolu pristupa. Više o kontroli pristupa pročitajte u nastavku ...+

osnovna sredstva

Osnovna sredstva

Kako su osnovna sredstva, pored ljudi i finansijskog kapitala, najvažniji resurs svake kompanije, postoji potreba za njegovim upravljanjem. OSRED je tehnološko moderno i sofisticirano rešenje za automatski popis i upravljanje osnovnim sredstvima. Saznaj sve o vođenju osnovnih sredstava...+

Video nadzor

Video Nadzor

Video nadzor i kontrola nad objektom sa mobilnog telefona je jedno od naših rešenja za video nadzor i praćenje objekta. U zavisnosti od željenog načina kontrole video nadzora objekta zavisi i tip kamera koji se postavlja. Izvršavamo procenu rizika nad objektom.

Više u nastavku ...+

Video nadzor

Alarm

Ugrađujemo alarmne sisteme za zaštitu objekta. U zavisnosti potreba porucioca i veličine projekta, moguće veoma brzo izvršiti ugradnju alarmnog sistema.

Uređaji za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena

reference

Info podaci

+381 (0)11 2198 577

+381 (0)64 111 8108

office@sistim.rs

Adresa

Radoja Dakića 10, 11080 Zemun

Beograd, R. Srbija

Evidencija radnog vremena