Kartice ID

ID Thin – Identifikaciona bezkontaktna RFID (125 KHz) kartica.ID kartice se koriste za jednostavnu identifikaciju Vaših zaposlenih i kontrolu pristupa.

Softverski se ubacuju podaci o radnicima (ID broj, Ime i Prezime, dodatni podaci po želji). Kartica radi na principu radio talasa (RFID) i evidencija se
vrši prislanjanjem uz neki od naših uređaja (AR200 ID) pri dolasku i odlasku sa posla.

evidencija radnog vremena

Evidencija je skoro trenutna i nema dodatnog zadržavanja na kapiji. Izuzetno su pogodne za štampanje (brendiranje ili podaci o radnicima). Standardne su veličine.

identifikacione kartice za kontrolu pristupa

RFID

MiFare

PROXMITY