Usluge

Sistem ya elektronsku evidenciju radnog vremena

Evidencija radnog vremena i kontrola troškova su najvažniji faktori uspešnog poslovanja. Kompletni elektronski sistem za elektronsku evidenciju i kontrolu radnog vremena sa softverom za obračun zarada je neophodno sredstvo za vođenje sredjih i velikih preduzeća.

kontrola-velika-ikonicaKontrola pristupa je neophodan element za uspešno poslovanje svake firme, ali i za nesmetan život fizičkih lica. Bilo da imate potrebu da ograničite pristup posetiocima i nezaposlenima ili da budete sigurni da samo određeni zaposleni imaju pristup specijalnim prostorijama, neophodno je da uvedete neki sistem za kontrolu pristupa.

velika-nadzor Video nadzor i kontrola nad objektom sa mobilnog telefona je jedno od naših rešenja za video nadzor i praćenje objekta. U zavisnosti od željenog načina kontrole video nadzora objekta zavisi i tip kamera koji se postavlja. Izvršavamo procenu rizika nad objektom.

Alarmni-sistemi

Projektujemo i ugrađujemo alarmne sisteme zaštite. Od osnovnih do velikih kompleksnih sistema za industrijske objekte.

procena rizika

Procena rizika obuhvata analizu potrebnog sistema tehničke zaštite ljudi i objekata.Poslujemo u skladu sa zakonom i posedujemo Licencu za procenu rizika izdatu od strane MUP-a.

osnovna-sredstva Kako su osnovna sredstva, pored ljudi i finansijskog kapitala, najvažniji resurs svake kompanije, postoji potreba za njegovim upravljanjem. OSRED je tehnološko moderno i sofisticirano rešenje za automatski popis i upravljanje osnovnim sredstvima.