Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena

Bitan faktor u uspešnom poslovanju je kontrola i optimizacija troškova. Jedan od načina optimizacije troškova je evidencija radnog vremena Vaših zaposlenih koja unapređuje realizaciju i organizaciju rada, odnosno aktivnost i produktivnost samih zaposlenih.

Pomoću softvera je sada moguće imati automatizovan pregled dolaska i odlaska Vaših zaposlenih, obračun zarada i svu statistiku koju je moguće izvršiti.

Evidencija radnog vremena

PREDNOSTI SISTEMA AREG

  • Smanjuje troškove vođenja evidencije
  • Trenutni obračun prekovremenih sati
  • Smanjenje kašnjenja
  • Optimizacija poslovnih procesa
  • Smanjenje administracije
  • Kontrola odsutnosti
  • Jednostavna ugradnja, mrežna i modularna izrada
  • Tehnička podrška i obuka
  • Mogućnost prilagođavanja sistema do detalja prema Vašim potrebama

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena

reference

Info podaci

+381 (0)11 2198 577

+381 (0)64 111 8108

office@sistim.rs

Adresa

Radoja Dakića 10, 11080 Zemun

Beograd, R. Srbija

Evidencija radnog vremena

Newsletter