Kontrola radnog vremena na savremenom terminalu sa kamerom​

Bitan faktor u uspešnom poslovanju je kontrola i optimizacija troškova. Jedan od načina optimizacije troškova je evidencija radnog vremena Vaših zaposlenih koja unapređuje realizaciju i organizaciju rada, odnosno aktivnost i produktivnost samih zaposlenih.

Pomoću softvera je sada moguće imati automatizovan pregled dolaska i odlaska Vaših zaposlenih, obračun zarada i svu statistiku koju je moguće izvršiti. Uvid u elektronsle karnete i prolaze tj. elektronski evidentirane otkucavanje kartica za ulaz, izlaz, službeni izlaz. pauzu. Pored osnovnih elektronskih karneta moguće je odštampati i karnet sa rekapitulacijom, fizičko prisustvo i slične izveštaje koje naši programeri mogu prilagoditi Vašim potrebama ukoliko imate potrebe van standarda. Uređaji, instalacija i integracija uređaja sa našim softverom za evidenciju radnog vremena ili sa nekim drugim softverom čine kompletan elektronski sistem evidencije radnog vremena. Sistem evidencije radnog vremena može biti baziran na biometrijskim uređajima. Uređaje koje imamo u standardnoj ponudi možete pogledati klikom na Uređaji : Evidencija radnog vremena : Biometrija OP

Evidencija radnog vremena

Prednosti sistema za evidenciju i vođenje radnog vremena AREG

1. Smanjuje troškove vođenja evidencije

2. Trenutni obračun prekovremenih sati

3. Smanjenje kašnjenja

4. Optimizacija poslovnih procesa

5. Smanjenje administracije

6. Kontrola odsutnosti

7. Jednostavna ugradnja, mrežna i modularna izrada

8. Tehnička podrška i obuka

9. Mogućnost prilagođavanja sistema do detalja prema Vašim potrebama

evidencija radnog vremena