Bitan faktor u uspešnom poslovanju je kontrola i optimizacija troškova. Jedan od načina optimizacije troškova je evidencija radnog vremena Vaših zaposlenih koja unapređuje realizaciju i organizaciju rada, odnosno aktivnost i produktivnost samih zaposlenih.

Pomoću softvera je sada moguće imati automatizovan pregled dolaska i odlaska Vaših zaposlenih, obračun zarada i svu statistiku koju je moguće izvršiti.

Evidencija radnog vremena

Prednosti sistema za evidenciju i vođenje radnog vremena AREG

 

1. Smanjuje troškove vođenja evidencije

2. Trenutni obračun prekovremenih sati

3. Smanjenje kašnjenja

4. Optimizacija poslovnih procesa

5. Smanjenje administracije

6. Kontrola odsutnosti

7. Jednostavna ugradnja, mrežna i modularna izrada

8. Tehnička podrška i obuka

9. Mogućnost prilagođavanja sistema do detalja prema Vašim potrebama

Kontrola radnog vremena na savremenom terminalu sa kamerom​

evidencija radnog vremena