Osnovna Sredstva

Osnovna sredstva

Potpuno rešenje za upravljanje osnovnim sredstvima

Zašto je OSRED idealan izbor za Vašu kompaniju?

Nakon dvadesetogodišnjeg iskustva u radu sa automatskim sistemima za popis i vođenje sistema,
poslovna odluka kompanije Alba tehnologije je da zajedno sa partnerom u tom poslu, kompanijom
Softver informacioni sistemi, formira novu poslovnu jedinicu “ASTECO” koja će moći pružiti najbolje i sveobuhvatno rešenje na tržištu.

„ Vaša osnovna sredstva, naša briga “

Osnovna sredstva

OSRED je tehnološko moderno i sofisticirano rešenje za automatski popis i upravljanje osnovnim sredstvima.

CK71_AlphaNumeric_10_PRO4a

Kako su osnovna sredstva, pored ljudi i finansijskog kapitala, najvažniji resurs svake kompanije, postoji potreba za njegovim upravljanjem. Cilj ovog rešenja je da Vašoj

kompaniji omogući precizan i efikasan popis i praćenje. Sistem za automatski popis i upravljanje osnovnim sredstvima omogućava da podaci o stanju osnovnih sredstava budu raspoloživi u realnom vremenu i da izveštaji budu ažurni.

Naše rešenje je proizvod višegodišnjeg iskustva i ono predstavlja sveobuhvatno rešenje i za najzahtevnije korisnike. Posebna vrednost našeg sistema je što u njegovoj implementaciji učestvuju iskusni konsultanti i implementatori. Osnovu celog sistema čini softversko rešenje (desktop i mobilno) i kvalitetna oprema za štampu oznaka i prikupljanje podataka. Rešenje funkcioniše kao nezavisano, ali moguća je i njegova integracija sa bilo kojim ERP sistemom.

Naša referentna lista korisnika sadrži veliki broj značajnih korisnika za koje pružamo usluge održavanja, a od nedavno i outsourcing-a.