evidencija-radnog-vremena-ar200

AR200 id

 

Evidencija radnog vremena sa optimalnom funkcionalnošu kontrole, su atributi kojim se odlikuje uređaj AR200. Multifunkcionalni terminal – uređaj za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena zaposlenih, sa izvanrednom brzinom očitavanja i najsavremenijim metodama prenosa podataka.

AR200 ID je uređaj za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena koji se ugrađuje sa unutrašnje strane objekta. Ima mogućnost očitavanja samo ID
kartice. Vodi evidenciju dolaska i odlaska sa posla, a moguće je i programirati evidenciju pauza i dodatnih
mogućnosti kao što su:

 1. terenski rad
 2. rad po smenama
 3. kontrolu pristupa u određenom periodu i određenim grupama.Nudi odličan odnos cene/funkcija, veoma je isplativ i jedan je od najpovoljnijih modela koji ima sve potrebne
  funkcije za kontrolu evidencije radnog vremena u realnom vremenu.
  Postavlja se sa unutrašnje strane objekta.

 

Tehničke karakteristike:

 • Dimenzije: 180(L) x 125(W) x 55(H) mm
 • Operativna platforma: LINUX
 • Hardverska platforma: ZEM300
 • Brzina identifikacije: 1 sekunde
 • Registracija i prepoznavanje: ID kartica
 • (EM kartica) preko serijskog broja
 • Kapacitet: 30000/50000 logovanja
 • Kapacitet zapisa: 50000/80000 registracija
 • Komunikacija sa uređajem: RS232/RS485, TCP/IP
 • Operativna temperatura: 0*C —50*C
 • Operativna vlažnost: 10%—80%
 • Jezici: više jezika- srpski, kineski, engleski, španski itd.
 • Standard: ID kartica
 • Dodatne opcije: HID/Mifare kartica, zvono upozorenja, USB uređaj, SMS komunikacija, radni kod, štampač, 5V UPS