evidencija-radnog-vremena-ar103

AR103

Uređaj za evidenciju radnog vremena zaposlenih se ističe preporukom za poslovne objekte u kojima je tražen visok nivo identifikacije ovlašćenih – zaposlenih.

Postoje tri načina za proces identifikacije:

 • prvi je direktno korišćenje “proximity” RFID kartice prinošenjem uređaju
 • drugi način je korišcenje dve kartice sa 5-cifrenim kodom – najpouzdaniji
 • treći način je najjednostavniji – upotreba 1-5 cifrenog koda

Jedna od pomoćnih funkcija je “antipass-back” – funkcija koja sprečava ulazak neovlašcenim licima. Naravno, ostaje otvorena mogućnost ulaza neovlašćenim licima ako im otvori neko sa ovlašcenjem. Operativni sistem je serije Linux. Za transfer podataka se koristi USB priključak a za manuelni
prenos podataka. Mogućnost emitovanja kratkih poruka. Uređaj može da radi samostalno (nije potrebno
povezivanje sa računarom).

Tehničke karakteristike:

 • Kapacitet: 30000 kartica
 • Kapacitet logovanja: 50000 zapisa
 • Procesor: 64bit ZK6001
 • Hardverska platforma: ZEM500
 • Način ulaza: samo kartica, samo PIN, kartica sa PIN-om
 • Daljina čitanja kartice: 10-15 cm
 • I/O Interface: RS232/485
 • Brzina: 9600-115KbPs programabilna
 • Mreža: 10/100M
 • Wiegand I/O: bilo koji bit
 • USB: Mini-USB 2.0
 • Funkcija kontrole pristupa: 50 vremenskih zona, 5 grupa, 10 kombinacija za otvaranje vrata, višekorisnički ulaz.
 • TTL za povezivanje sa bravom, sa senzorom, sa exit tasterom i alarmom.
 • LCD panel: 4-linijski; 16 karaktera u svakoj liniji( korisničko ime, ID broj, vreme, datum, potvrda)
 • Tastatura: 4*4 metalna tastatura, sa 4 funkcijska tastera
 • Audio vizuelni indikator: Crveni LED (pristup odbijen) / zeleni LED(pristup odobren) sa zvučnim signalom.
 • Materijal: ABS
 • Napajanje: 12V DC, 400mA
 • Temperatura na kojoj uređaj radi: -15-50 stepeni C
 • Vlažnost 20%-80%
 • Dodatne opcije: veb server, antipass-back, podržava dosta jezika