kontrola-pristupa-AR01-RFID

AR01

AR01 RFID je antivandal metalni RFID čitač PROXIMITY kartica za kontrolu pristupa

AR01 RFID omogućuje kontrolu pristupa u OFF line režimu. Zahvaljujući svojoj jednostavnosti ugradnja uređaja i implementacija zajedno sa obukom korisnika se izvršava u rekordnim rokovima.
AR01 RFID radi isključivo u OFF Line režimu a izdvaja se zbog antivandal metalnog RFID čitača proximity kartica.