VPN – Virtual Private Networking

Korisnik često ima potrebu za povezivanjem udaljenih lokacija. Standardni scenario je da Kompanija ima jednu lokaciju koja je centralna. Na toj lokaciji se nalaze Serveri (File i Data), a postoji još nekoliko dislociranih lokacija. Da bi informacioni sistem sistem funkcionisao u realnom vremenu potrebno je da te lokacije budu povezane u jedinstvenu mrežu. Neophodni uslovi su: – Kvalitet veze (bez prekida) – sigurnost veze (bez upada i ugrožavanja podataka) – brzina veze