Paketi usluga za Evidenciju radnog vremena i Kontrolu pristupa

064 111 81 08

STANDARD-AREG
areg-pro

Predloženi paketi su primeri najčešće ugrađivanih sistema

Princip rada

Sam princip rada je veoma jednostavan. Na ulaznim vratima Vaše poslovne prostorijese instalira jedan od terminala koje imamo u ponudi, a zatim se vrši inicijalna evidencijazaposlenih i podešavanje opcija. U ponudi imamo i USB skenere otisaka prsta. Tako da je moguće vršiti registraciju odmah pored računara na kom je instaliran sistem za administraciju. Naravno moguće je instalirati više terminala u zavisnosti koliko prostorija želite da posebno kontrolišete (terminal kontroliše električne ili magnetne brave koje se ugrađuju). Pristup se vrši jednostavnim skeniranjem otiska prsta, ili prinošenjem ID kartice (u ponudi postoje i terminali koji koriste RFID ili MiFare) a koji je najpouzdaniji sistem za verifikaciju. Svakomzaposlenom ili posetiocu je moguće dodeliti pristum samo: određenim prostorijama (pogodno za laboratorije, kuhinje, serverske prostorije, prostorije sa rizičnim materijalima ili pak oružjem) određene beneficije (krediti u kantiti. korišćenje određenih delova SPA ili fitnes centra) ali i praćenje i monitoring svakog zaposlenog u toku radnog vremena