Evidencija radnog vremena

Projektovanje sistema za video nadzor i praćenje kamera

Projektovanje sistema za video nadzor i procena rizika su preduslov za izradu ponude.  Praćenje monitoring kamera video nadzora se radi na dva načina i bitno se razlikuje oprema za sistem video nadzora. Preporuka je da se opredelite na početku. Ponuda se šalje u najbržem mogućem roku.
Nakon postavljanja sistema za video nadzor, garancija na uređaje je 2 godine.

Praćenje kamera sa sistema za video nadzor

Kontrola video nadzora se izvršava na dva principa:

  • kontrola u lokalnom okruženju sistema
  • kontrola preko mobilnog telefona.

Sistem za evidenciju radnog vremena NZS

Saradnja sa Nacionalnom službom zapošljavanja je pravi primer skalabilnosti programa za evidenciju radnog vremena.

Posebno ističemo saradnju sa Nacionalnom službom za zaposljavaje jer smo obavili postavljene sistema aparata-opreme za evidenciju na području cele Srbije. Sistem ima preko 2000 aktivnih korisnika za koje se vodi evidencija radnog vremena. Softver koristi objedinjenu bazu za terminala evidencije radnog vremena sa cele teritorije Srbije.

Evidencija radnog vremena za preko 2000 zaposlenih

reference

Info podaci

+381 (0)11 2198 577

+381 (0)64 111 8108

office@sistim.rs

Adresa

Radoja Dakića 10, 11080 Zemun

Beograd, R. Srbija

Evidencija radnog vremena