Evidencija radnog vremena

Narodni muzej uručio zahvalnicu dr Srđanu Kosovcu

Firma “Softver informacioni sistemi” je saradnik Narodnog muzeja u Beogradu informacionog sistema Srbije – MISS.

U saradnji sa Narodnom muzeju u Beogradu radili smo na razvoju Muzejskog informacionog sistema Srbije – MISS. Primarni zadatak projekta MISS je bilo formiranje jedinstvene baze podataka o pokretnim kulturnim dobrima muzejskih zbirki. Kako i gostujućih eksponata tj. zbirki i drugih promenljivih stavki koji je se javljaju u radu muzejskih ustanova. Primenom jedinstvenih aplikativnih rešenja MISS unificira i model poslovanja celokupne muzejske delatnosti u oblasti upravljanja podacima o muzejskom fondu Srbije. Softverska rešennja koja su napravljena u skladu sa napomenutim zahtevima su:

  1. web aplikacija Eternitas koja je namenjena radu muzejskih stručnjaka
  2. aplikacija Trezor za javni pristup podacima o muzejskim predmetima.

Temelj sistema MISS je evidencija celokupne dokumentacije o kulturnim dobrima. Primena MISS sistema je održivog i dugotrajnog svojstva kao softversko rešenje i kao praktično implementirana aplikacija. Aplikacija je ujedno primenjena za vođenje poslova za potrebe kustosa.

Preuzeto sa: http://eternitas.rs/node/423

Tags:

reference

Info podaci

+381 (0)11 2198 577

+381 (0)64 111 8108

office@sistim.rs

Adresa

Radoja Dakića 10, 11080 Zemun

Beograd, R. Srbija

Evidencija radnog vremena

Newsletter